Trung tâm khoa học và công nghệ Bình Phước
"
Image Slider
Liên hệ

Trung tâm khoa học và công nghệ Bình Phước

Địa chỉ : Số 825 QL14, Tân Bình , TP. Đồng Xoài, Bình Phước Việt Nam
Điện thoại: 0901280380 - 02713.999239
E-mail : tkcbinhphuoc@gmail.com

Thông tin liên hệ