Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia chào giá xây dựng kịch bản diễn tập chi tiết "Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024".

1. Chủ đề diễn tập:

"Phát tán nguồn phóng xạ do tai nạn trong quá trình vận chuyển nguồn".

2. Nội dung chào giá:

Xây dựng kịch bản diễn tập chi tiết, bao gồm các nội dung liên quan đến ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân theo chủ đề đã nêu.

3. Thời gian thực hiện:

20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Yêu cầu đối với đơn vị tham gia:

  • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng kịch bản diễn tập ứng phó sự cố.
  • Có đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao về bức xạ và hạt nhân.
  • Đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ thực hiện.

5. Hồ sơ chào giá:

  • Thư chào giá (theo mẫu quy định).
  • Hồ sơ năng lực của đơn vị.
  • Bản đề xuất phương án xây dựng kịch bản (bao gồm nội dung chi tiết, phương pháp thực hiện, tiến độ và kinh phí dự kiến).

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

  • Thời gian: Từ ngày 01/06/2024 đến hết ngày 10/06/2024.
  • Địa điểm: Bộ phận Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước, số 678, Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

7. Thông tin liên hệ:

  • Bộ phận Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước.
  • Điện thoại: 06513.888839 - Di động: 0988.103879.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý đơn vị!

Lưu ý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn đơn vị trúng thầu theo quy định của pháp luật.