• Thứ Năm, 18 tháng 7, 2024
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH PHƯỚC
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch làm việc tuần 16 năm 2024

LCH LÀM VIC CƠ QUAN

Tuần 16 (từ ngày 15/04/2024 đến ngày 19/04/2024)

THỨ HAI (ngày 15/4):

1. ông Lê Quang Vinh - KĐV: Kiểm định cân ô tô, cân các loại tại Đồng Phú

- cùng đi: Đào Trường Thịnh

- xe đi: 0652 (thuê  tài xế), xuất phát lúc 7h30’

2. ông Trần Kim Dũng – NV: Tham gia môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Bình Dương.

- Thời gian: Từ ngày 15/4-26/4/2024.

3. ông Trịnh Kiều Dung – TP.ĐLTN: Kiểm định CĐNL tại Đồng Xoài

- cùng đi: ông Phan Minh Hải

- Xe đi: 0274 (Hải), xuất phát lúc 9h00’

THỨ BA (ngày 16/4): 

1. ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐTT:  Họp góp ý xây dựng dự toán Kế hoạch hoạt động Sàn giao dịch và công nghệ thiết bị tỉnh Bình Phước năm 2024 và Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024.

- Cùng dự: bà Trần Thị Phương Nhung.

- Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00’ tại phòng họp Sở.

2. ông Phan Minh Hải – NVKD: Kiểm định CĐNL tại Bù Gia Mập. 

- cùng đi: Đào Trường Thịnh

- xe đi: 0274 (Thịnh), xuất phát lúc 7h15’

3. Lê Quang Vinh – KĐV: Kiểm định cân ô tô tại Bù Đăng. 

- cùng đi: Trần Văn Tiến Đạt 

- xe đi: 0652 (thuê  tài xế), xuất phát lúc 7h30’

THỨ TƯ (ngày 17/4): 

1. ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐTT; ông Đào Đức Thanh – PGĐTT:  Tham dự hội nghị Đảng uỷ mở rộng

- Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00’ tại phòng họp Sở.

2. ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐTT: Giám sát kiểm định CĐNL tại Lộc Ninh.

- cùng đi: Trịnh Kiều Dung; ông Phan Minh Hải.

- Xe đi: 0274 (Hải), xuất phát lúc 13h00’

3. Trần Văn Tiến Đạt – KĐV: Kiểm định cân ô tô tại Bù Gia Mập, Lộc Ninh. 

-cùng đi: Đào Trường Thịnh

- xe đi: 0652 (thuê  tài xế), xuất phát lúc 7h15’

THỨ NĂM (ngày  18/4):

1. Toàn thể viên chức và NLĐ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) .

 THỨ SÁU (ngày 19/4):

1. Ông Đào Trường Thịnh – KĐV: Nghỉ 01 ngày phép năm 2024

          GIÁM ĐỐC

 

             (Đã ký)

                Nguyễn Văn Hiếu