• Thứ Năm, 18 tháng 7, 2024
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH PHƯỚC
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch làm việc tuần 15 năm 2024

LCH LÀM VIC CƠ QUAN

Tuần 15 (từ ngày 08/04/2024 đến ngày 12/04/2024)

THỨ HAI (ngày 8/4):

1. ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐTT; ông Đào Đức Thanh: Họp giao ban TT

- Cùng dự: Ông Trịnh Kiều Dung; Bà Ngô Thị Thu Hiếu; Ông Trần Xuân Vũ; Bà Nguyễn Thị Thảo (Thư ký).

- Thời gian: 9h00 tại phòng GĐ

2. Đào Trường Thịnh - KĐV: Kiểm định cân ô tô cùng Cty cân điện tử Tân Quốc Hưng tại Bù Đăng.

- Xe đi: Tự túc, xuất phát lúc 7h00’

3. ông Trần Kim Dũng – NV.NCUD: Kiểm tra vườn cây ca cao

- Xe đi: 0132 (Dũng), xuất phát lúc 8h00’

THỨ BA (ngày 9/4): 

1. ông Phan Minh Hải – NVKD: Khảo sát, chăm sóc và tìm kiếm khách hàng tại Phước Long, Bù Đốp, Bù Gia Mập.

- cùng đi: Huỳnh Quốc Bảo

- Xe đi: 0274 (Bảo), xuất phát lúc 7h15

2. ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐTT: Kiểm tra cây của viện di truyền

- Cùng đi: Nguyễn Huỳnh Hương; trần Kim Dũng

- Xe đi: 0132 (Dũng), xuất phát lúc 7h30’

3.  ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐTT: Họp Ban biên tập  Bản tin KHCN.

- Cùng dự: Nguyễn Huỳnh Hương ; Trần Thị Phương Nhung 

- Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00’ tại phòng họp Sở 

THỨ TƯ (ngày 10/4): 

1. Lê Quang Vinh - KĐV: Kiểm định cân các loại tại Chơn Thành

Cùng đi: Trần Văn Tiến Đạt

- Xe đi: 0652 (thuê tài xế), xuất phát lúc 7h15’

2. Ông Đào Trường Thịnh - KĐV: Kiểm định CĐNL, cân các loại tại Đồng xoài. 

- Cùng đi: Huỳnh Quốc Bảo

- Xe đi: 0274(Bảo), xuất phát lúc 7h15’

THỨ NĂM (ngày  11/4):

1. Lê Quang Vinh - KĐV: Kiểm định cân các loại tại Cty TNHH MTV CS Bình Long.

Cùng đi: Đào Trường Thịnh

-Xe đi: 0652(thuê tài xế),xuất phát lúc 7h00’

Thời gian: 02 ngày 11 và 12/4/2024

2. Ông Trịnh Kiều Dung- TP.ĐLTN: Kiểm định Xquang, đo chống sét tại Chơn Thành, Hớn Quản. 

- Cùng đi: Trần Văn Tiến Đạt

- Xe đi: 0274(Dung), xuất phát lúc 7h15’

3. ông Trần Kim Dũng – NV.NCUD: Kiểm tra vườn cây ca cao

- Xe đi: 0132 (Dũng), xuất phát lúc 8h00’

THỨ SÁU (ngày 12/4):

1. Ông Trịnh Kiều Dung- TP.ĐLTN: Kiểm định Xquang tại Phước Long, Bù Gia  Mập. 

- Cùng đi: Trần Văn Tiến Đạt

- Xe đi: 0274(Dung), xuất phát lúc 7h30’

 

                    GIÁM ĐỐC

 

                           (Đã ký)

                               Nguyễn Văn Hiếu