• Thứ Năm, 18 tháng 7, 2024
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH PHƯỚC
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch làm việc tuần 14 năm 2024

LỊCH LÀM VIỆC CƠ QUAN

Tuần 14 (từ ngày 01/04/2024 đến ngày 05/04/2024)

THỨ HAI (ngày 01/4):

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐTT; ông Đào Đức Thanh – PGĐTT: Tham dự chào cờ đầu tháng 3/2024 vào lúc 07 giờ 00’ tại Khuôn viên cột cờ của Sở.

- Tham dự  chức sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ, tháng 4/2024 vào lúc 08 giờ 00’ tại Hội trường Sở.

- Cùng dự: Toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm.

2. ông Lê Quang Vinh – KĐV: Kiểm định cân ô tô tại Phước Long

-Cùng đi: Đào Trường Thịnh

- Xe đi: 0652 (Thuê tài xế), xuất phát lúc 7h30’

3. Ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐTT: Họp phòng Tổng hợp Dịch vụ

- cùng dự: Toàn thể VC, NLĐ phòng THDV, mời dự:Ông Trịnh Kiều Dung – TP.ĐLTN

- Thời gian:15h00’ tại phòng Giám đốc.

THỨ BA (ngày 02/4): 

1. ông Trịnh Kiều Dung – TP.ĐLTN: Kiểm định CĐNL tại Chơn Thành

- Cùng đi: Trần Văn Tiến Đạt

- Xe đi: 0274 (Dung), xuất phát lúc 7h15’

2. ông Trần Kim Dũng – NV: Tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động vườn sưu tập Đồng Phú.

- Xe đi: 0132 (dũng), 7h30 xuất phát .

THỨ TƯ (ngày 03/4): 

1. ông Lê Quang Vinh - KĐV: Kiểm định CĐNL tại Bình Long, Lộc Ninh, Hớn Quản

- Cùng đi: Đào Trường Thịnh

- Xe đi: 0274 (Thịnh), xuất phát lúc 7h15’

THỨ NĂM (ngày  04/4):

1. Ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐTT: Tham gia khảo sát phát triển vùng nguyên liệu ca cao tại Bù Gia Mâp.

- Cùng đi: Nguyễn Huỳnh Hương; Trần Kim Dũng.

- Xe đi: 0132 (dũng), 7h30 xuất phát .

2. ông Trịnh Kiều Dung – TP.ĐLTN: Kiểm định CĐNL tại Phú Riềng, Đồng Xoài.

- Cùng đi: Trần Văn Tiến Đạt

- Xe đi: 0274 (Dung), xuất phát lúc 7h15’

3. Ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐTT; ông Đào Đức Thanh – PGĐTT: Tham dự điểm cầu nghe thông tin thời sự lần II/2024 gắn với quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương.

- Thành phần: Toàn thể đảng viên của đảng bộ.

- Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00’ tại phòng họp Sở.

4. Ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐTT; ông Đào Đức Thanh – PGĐTT: Nghe dự thảo báo cáo và Kế hoạch nâng cao bộ chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Phước năm 2023.

- Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00’ tại phòng họp Sở.

THỨ SÁU (ngày 05/4):

1. ông Lê Quang Vinh - KĐV: Gửi chuẩn đo lường tại Bình Dương, kiểm định cân ô tô

- Cùng đi: Đào Trường Thịnh

- Xe đi: 0652 (thuê tài xế), xuất phát lúc 7h15’

2. Ông Trịnh Kiều Dung – TP.ĐLTN: kiểm định CĐNL, cột chống sét tại Đồng Xoài, Đồng Phú, Bù Đăng

- cùng đi: Trần Văn Tiến Đạt

- Xe đi: 0274 (Dung), xuất phát lúc 7h30’