Trung Quốc đặt ống hút muối để cải tạo đất ngập mặn Trung tâm khoa học và công nghệ Bình Phước
"
Image Slider
Tổng hợp dịch vụ

Nhờ sử dụng các phương pháp san ủi đất và đặt ống hút muối dưới lòng đất, nông dân ở tỉnh Cát Lâm cải tạo thành công đất kiềm mặn và đạt năng suất cao.

https://v.vnecdn.net/vnexpress/video/web/mp4/2023/10/02/cong-nghe-bien-dat-ngap-man-thanh-dat-mau-1696218758.mp4

 

TKC: Nguồn ( vnexpress.net)