Trung tâm Khoa học và cCông nghệ Trao Giấy chứng nhận tiêu chuẩn Global G.A.P và VietGAP Trung tâm khoa học và công nghệ Bình Phước
"
Image Slider
Tin tức & sự kiện

Sáng ngày 17/11/2023 tại  Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước (Trung tâm) Trung tâm  tổ chức lễ Trao Giấy chứng nhận đạt Tiêu chuẩn GlobalG.A.P và VietGAP cho các hợp tác xã trồng cây ăn trái và rau màu trên địa bàn huyện Đồng Phú.

02 Hợp tác xã được trao chứng nhận và con dấu Tiêu chuẩn GlobalG.A.P và VietGAP

Trong chương trình  HTX Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Thành Công - Xã Đồng Tâm và HTX Nông nghiệp Dịch vụ Thương mại Hưng Phát - Ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã được trao giấy chứng nhận và con dấu Tiêu chuẩn GlobalG.A.P và VietGAP cho các hợp tác xã trồng cây ăn trái và rau màu.

ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐ Trung tâm KHCN phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐ Trung tâm KHCN nhấn mạnh tầm quan trong Tiêu chuẩn GlobalG.A.P và VietGAP cho các hợp tác xã trồng cây ăn trái và rau màu nhằm , khẳng định được chất lượng và thương hiệu các sản phẩm của các hợp tác xã, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người dân; qua đó mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tạo môi trường cho người trồng cây ăn trái và rau màu trên địa bàn tỉnh trao đổi kỹ thuật và kinh nghiệm trong việc trồng các loài cây ăn trái và rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP, từng bước thay đổi tập quán, thói quen, hành vi sản xuất truyền thống, tạo sản phẩm đảm bảo an toàn chất lượng, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Xuân Vũ -TKC

TKC: Nguồn ( TKC Bình Phước)